فیلم/عملیات نوپوی یگان ویژه
فیلم/عملیات نوپوی یگان ویژه
️سه قبضه کلت کمری، مقادیر زیادی مهمات، مشروبات الکلی، موادمخدر، سلاح سرد و دو دستگاه خودرو از جمله کشفیات ماموران «نوپو» یگان ویژه در این عملیات دستگیری بوده است.

ندای تجن- در عملیات مسلحانه «نوپو» در طبقه ۱۸ یک برج مشهور در چالوس مجرم سابقه‌دار و همدستانش دستگیر شدند

️این مجرم فراری چندی پیش یکی از متهمان را از یکی از بیمارستان‌های تهران فراری داده بود.

️سه قبضه کلت کمری، مقادیر زیادی مهمات، مشروبات الکلی، موادمخدر، سلاح سرد و دو دستگاه خودرو از جمله کشفیات ماموران «نوپو» یگان ویژه در این عملیات دستگیری بوده است.

عکس شاخص تزیینی است

  • منبع خبر : دریافتی از فرماندهی انتظامی مازندران