۹۸کشتی حامل نهاده‌های دامی در آبان ماه سال جاری تخلیه شد
۹۸کشتی حامل نهاده‌های دامی در آبان ماه سال جاری تخلیه شد
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر افزود: ورود نهاده های دامی نسبت به مدت مشابه سال قبل (آبان ۱۴۰۱) رشد ۵۴ درصدی نشان می‌دهد.

ندای تجن-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از پهلوگیری و تخلیه ۹۸ کشتی حامل نهاده های دامی آبان ماه ۱۴۰۲ در بندرامیرآباد از مبدا روسیه و قزاقستان خبر داد.

غلامرضا قنبری گفت: از این میزان ۸۴ کشتی ذرت دامی به وزن ۳۰۳ هزار و ۴۰۰ هزار تن و۱۴ کشتی جو دامی به وزن ۴۶ هزار و ۲۰۰ تن بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر افزود: ورود نهاده های دامی نسبت به مدت مشابه سال قبل (آبان ۱۴۰۱) رشد ۵۴ درصدی نشان می‌دهد.