آغاز مراسم روز درختکاری در چالوس
آغاز مراسم روز درختکاری در چالوس

به گزارش ندای تجن- مراسم روز درختکاری درراستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در شهرستان چالوس مورخه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ هتل پارسیان خزر چالوس با حضور فرماندار ،مسئولین شهرستانی و استانی و مدارس شهرستان چالوس آغاز شد

به گزارش ندای تجن- مراسم روز درختکاری درراستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در شهرستان چالوس مورخه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ هتل پارسیان خزر چالوس با حضور فرماندار ،مسئولین شهرستانی و استانی و مدارس شهرستان چالوس آغاز شد