فیلم/واگویه‌هایی در بین الحرمین
فیلم/واگویه‌هایی در بین الحرمین

به گزارش ندای تجن- بین الحرمین امام حسین (ع) در مرکز شهر کربلا در عراق قرار دارد و محدوده بین حرم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و مرقد قمر بنی هاشم را تشکیل می‌دهد. در این کلیپ بهزادمختاری یکی از همکاران اهل شهرستان نور واگویه خود را در محل بین الحرمین بیان می کند.

به گزارش ندای تجن- بین الحرمین امام حسین (ع) در مرکز شهر کربلا در عراق قرار دارد و محدوده بین حرم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و مرقد قمر بنی هاشم را تشکیل می‌دهد.

در این کلیپ بهزادمختاری یکی از همکاران اهل شهرستان نور واگویه خود را در محل بین الحرمین بیان می کند.