استقبال ساروی‌ها از دارنده مدال برنز کشتی آزاد نظامیان جهان
استقبال ساروی‌ها از دارنده مدال برنز کشتی آزاد نظامیان جهان
تیم کشتی آزاد نیرو‌های مسلح ایران در سی و ششمین دوره مسابقات کشتی ارتش‌های جهان نایب قهرمان و تیم‌های آذربایجان اول و ترکیه سوم شد.

ندای تجن-مردم ورزش دوست مرکزاستان از حسن عبادی دارنده مدال برنز مسابقات کشتی آزاد نظامیان جهان در وزن 65 کیلو گرم که در شهر باکو آذربایجان برگزار شد به گرمی استقبال کردند.

تیم کشتی آزاد نیرو‌های مسلح ایران در سی و ششمین دوره مسابقات کشتی ارتش‌های جهان نایب قهرمان و تیم‌های آذربایجان اول و ترکیه سوم شد.

یادآور می‌شود: در مراسم استقبال از این ورزشکار عباد دلیری رئیس اداره ورزش وجوانان مرکزاستان،شریفی رئیس هیات کشتی و عضو شورا شهرساری، دو میرکلایی و خدایی از مربیان سازنده و پیشکسوتان و عموم مردم حضور داشتند.