پروژه شبکه روشنایی فاز توسعه شهرک صنعتی مرزن آباد چالوس در حال اجرا است
پروژه شبکه روشنایی فاز توسعه شهرک صنعتی مرزن آباد چالوس در حال اجرا است
امینی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از اجرای پروژه شبکه روشنایی فاز توسعه شهرک صنعتی مرزن آباد چالوس با هزینه مبلغ 18 میلیارد ریال و با 90 درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، یاسر امینی گفت: اجرا و تکمیل زیرساختهای فاز توسعه شهرک صنعتی مرزن آباد چالوس، با توجه به موقعیت خوب این شهرک صنعتی، بصورت جدی در دستور کار قرار دارد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: روشنایی معابر از اهمیت خاصی در شهرکها و نواحی صنعتی برخوردار می باشد.

امینی بیان داشت: اجرای پروژه شبکه روشنایی معابر داخلی فاز توسعه شهرک صنعتی مرزن آباد چالوس بطول 1500 متر، با 90 درصد پیشرفت فیزیکی درحال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای پروژه زیرساختی مبلغ 18 میلیارد ریال از محل منابع عمرانی و داخلی شرکت، تأمین اعتبار شده است.