موضوع پسماند در اولویت نخست شهر آمل قرار گیرد
موضوع پسماند در اولویت نخست شهر آمل قرار گیرد
سازمان های مردم نهاد درخواست نمودند تا با اراده فرماندار و سایر مدیران شهری، موضوع پسماند را جزء اولویت های اول شهر قرار داده تا با حفظ سلامت مردم، بحران ۳۰ ساله پسماند آمل مرتفع گردد.

ندای تجن- فرماندار آمل در این نشست با بیان اینکه در این مقطع و شرایط اجتماعی، گفتگو و هم اندیشی راهگشاست، گفت:همکاری بین همه ی مردم و سازمان ها برای استفاده از تمامی ظرفیت های شهری مانند آمل با پیشینه تاریخی مشعشع و با جایگاه اولین حکومت و پایتخت علویان، لازم و ضروری است.

ذات الله زارعی افزود:یکدل بودن همه مدیران و مردم جهت خدمت رسانی یکسان برای همه ی اقشار مردم با سلایق فردی و سیاسی یک راهبرد است. اجماع و حمیت همگانی برای رفع مشکلات جامعه و حرکت بسوی رشد و ترقی، مورد انتظار است.

وی بر نقش و حضور تشکل های مردمی در جهت تسهیل روابط بین مدیران و مردم و افزایش مشارکت عمومی تاکید کرد و ادامه داد: در ادامه نماینده عالی دولت در شهرستان با بیان اینکه ترسیم سند چشم انداز و تعیین افق روشن که براساس استراتژی مشخصی حرکت نمایند لازم و یک فوریت است، با روی باز از همه اقشار مردم و نخبگان و فضلای شهر طلب همکاری و یاری می نماییم.

در ادامه جلسه اعضا و کارشناسان دیده بان ویشار اهداف، برنامه ها و استراتژی سازمان مردمی منطقه چلاو، سنگچال و فیلبند را تشریح و مشکلات و خواسته های مردم منطقه سرسبز دیروز و ویرانه امروز، که در اثر کم لطفی های مسئولین محلی مورد هجمه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است را بیان داشته و خواسته های خود را از فرماندار جهت ساماندهی مدیریت محلی مطرح نمودند و محرومیت منطقه ای با جمعیت تقریبی ۵۰ هزار نفر را از اورژانس، خانه هلال و آتش نشانی که خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری را سبب شدند، یادآور شده و با عنایت به درآمد مناسب عوارضی پل منگل درخواست نمودند تا با هدایت و رهنمودهای ایشان و مشاور ذی صلاح فرماندار و با مدیریت مجمع معتمدین محلات، شوراهای منطقه را برای احداث سه ساختمان مهم فوق، مامور نمایند.

اعضای دیده بان آمارد نیز ضمن تقدیر از فرصتی که فرماندار در اختیار تشکل های مردمی قرار دادند ، در خصوص اقدامات میز مردمی پسماند آمل و مجموعه عملکردهای واحدهای پژوهشی این بخش، نظیر ورمی کمپوست و سایر تکنولوژی های روز توضیحاتی دادند.

همچنین درخواست نمودند تا با اراده فرماندار و سایر مدیران شهری، موضوع پسماند را جزء اولویت های اول شهر قرار داده تا با حفظ سلامت مردم، بحران ۳۰ ساله پسماند آمل مرتفع گردد.

در پایان نماینده عالی دولت در شهرستان ضمن ارج نهادن به این حضور اعلام نمودند در هر زمان، پذیرای تشکل های مردمی برای رفع موانع شهر و دیار آمل خواهند بود.