انتصاب سرپرست جدید معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
انتصاب سرپرست جدید معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران

ندای تجن-طی حکمی از سوی دکتر فرهاد غلامی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دکتر رضا صفری عربی به عنوان سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران منصوب شد. دکتر غلامی همچنین از زحمات ارزنده و تلاش های دکتر عباس علی پور در زمان تصدی مسئولیت فوق قدردانی کرد. گفتنی است پیش از این، دکتر عباس […]

ندای تجن-طی حکمی از سوی دکتر فرهاد غلامی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دکتر رضا صفری عربی به عنوان سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران منصوب شد.

دکتر غلامی همچنین از زحمات ارزنده و تلاش های دکتر عباس علی پور در زمان تصدی مسئولیت فوق قدردانی کرد.

گفتنی است پیش از این، دکتر عباس علی پور بعنوان مشاور دکتر فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت منصوب شده بود.

  • منبع خبر : دانشگاه