مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا ساری برگزار شد
مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا ساری برگزار شد

در مراسمی در روز 20 آذرماه سال جاری که با حضور دکتر قاسمپوری معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دکتر بیگلرتبار مشاور و بازرس ویژه رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دکتر بخشی قائم مقام معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه جهت معارفه و تکریم رئیس و معاون توسعه جدید و سابق مرکز […]

در مراسمی در روز 20 آذرماه سال جاری که با حضور دکتر قاسمپوری معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دکتر بیگلرتبار مشاور و بازرس ویژه رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دکتر بخشی قائم مقام معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه جهت معارفه و تکریم رئیس و معاون توسعه جدید و سابق مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا ساری برگزار شد، ضمن ابلاغ حکم مسئولیت به دکتر هوشنگ اکبری به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا ساری و دکتر تقی باهو طرودی به عنوان معاون توسعه این مرکز، از خدمات و تلاش‌های دکتر نیکخواه و دکتر اسماعیل نیا در زمان تصدی مسئولیت های فوق با اهداء لوح سپاس قدردانی شد.

همچنین دکتر تقی باهو طرودی به عنوان معاون توسعه این مرکز معرفی شد.