واحدهای صنعتی به فکر تامین سوخت دوم باشند
واحدهای صنعتی به فکر تامین سوخت دوم باشند

ندای تجن- حسینعلی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به ضرورت توجه به هشدارها دز روزهای سرد زمستانی پیش رو، اظهار کرد: سیاست دولت در بحث انرژی در زمستان سرد، تامین پایدار گاز خانگی است تا مردم با مشکل مواجه نشوند. وی با تاکید بر اینکه صنایع سراغ سوخت دوم جایگزین بروند، خاطرنشان […]

ندای تجن- حسینعلی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به ضرورت توجه به هشدارها دز روزهای سرد زمستانی پیش رو، اظهار کرد: سیاست دولت در بحث انرژی در زمستان سرد، تامین پایدار گاز خانگی است تا مردم با مشکل مواجه نشوند.

وی با تاکید بر اینکه صنایع سراغ سوخت دوم جایگزین بروند، خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه مازندران در قسمت پایانی خط لوله قرار دارد، مستلزم این است که صنایع به سمت سوخت دوم و جایگزین سوق یابند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران بیان کرد: هرچند دولت با تزریق خطوط شبکه، گاز را تقویت کرده، صنایع برای شرایط اضطرار برای تامین برق در تابستان و تامین گاز در زمستان تمهیدات لازم را در ارتباط با سوخت دوم بیندیشند.