مازندران برای توسعه زیرساخت و طرح‌های سرمایه گذاری بندرامیرآباد چه برنامه‌ای دارد؟
مازندران برای توسعه زیرساخت و طرح‌های سرمایه گذاری بندرامیرآباد چه برنامه‌ای دارد؟
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران، گفت: با تدابیر و سیاستگذاری استاندار مازندران در خصوص تحقق کریدور شمال - جنوب، برنامه عملیات اجرایی توسعه زیرساخت و طرح های سرمایه گذاری در بندر امیرآباد بزودی آغاز می شود. ‎

ندای تجن- حسن خیریانپور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران اعلام کرد: با تدابیر و سیاستگذاری استاندار مازندران در خصوص تحقق کریدور شمال – جنوب و پیگیری های حوزه معاونت اقتصادی استانداری مازندران مبنی بر توسعه سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد و افزایش ظرفیت بندر امیرآباد از ۷ میلیون تن به ۱۰ میلیون تن و تلاش های مدیرکل بندر امیرآبادبرای ارتقاء ظرفیت عملیاتی و توسعه زیرساخت و ترانزیت و عملیات اجرایی طرح های سرمایه گذاری ذیل بزودی در این بندر آغاز می گردد:

۱- احداث پایانه مکانیزه غلات به ظرفیت ۷۰ هزار تن و سرمایه گذاری به میزان حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان

۲- احداث مخازن روعن خوراکی به طرفیت ۱۶ هزارتن و حدود ۷۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری

۳- احداث محوطه کانتینری به طرفیت۱۲۰۰۰TEU و حدود۱۴۸ میلیارد تومان سرمایه گذاری

۴- احداث مخازن روغن خوراکی به ظرفیت ۱۰ هزار تن و حدود ۴۷میلیارد تومان سرمایه گداری

۵-کارخانه تصفیه روعن و بسته بندی با حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری

۶- کارخانه تولید نشاسته ذرت و… با سرمایه گذاری حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان