ناکارآمدی بیمه‌ها به حوزه بهداشت و درمان کشور آسیب جدی می‌زند/بیمه‌ها نمی‌توانند به خاطر نبود منابع از قیمت واقعی فاصله بگیرند
ناکارآمدی بیمه‌ها به حوزه بهداشت و درمان کشور آسیب جدی می‌زند/بیمه‌ها نمی‌توانند به خاطر نبود منابع از قیمت واقعی فاصله بگیرند
معاون درمان وزارت بهداشت با انتقاد از ناکارآمدی بیمه‌ها، گفت: این ناکارآمدی به حوزه بهداشت و درمان کشور آسیب جدی می‌زند، امیداریم در سال آینده با واقعی دیدن تعرفه‌ها، عقب‌ماندگی‌های گذشته جبران شود.

ندای تجن- سعید کریمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با تاکید براینکه ناکارآمدی بیمه ها به حوزه بهداشت و درمان کشور آسیب جدی می زند، گفت: بیمه‌ها طی سالیان گذشته با فشارهای وارده اجازه واقعی شدن تعرفه ها را ندادند و اکنون به جایی رسیدیم که ویزیت پزشک متخصص در بیمارستان دولتی به 37 هزار تومان رسیده و از این میزان 70 درصد به پزشک داده می شود و مالیات آن هم کسر می شود، یعنی حدود 22 هزار تومان آن هم با تاخیر بیمه ها،  به پزشک داده می شود.چ

بیمه‌ها به طور متوسط 7 ماه در پرداخت بدهی‌ها تاخیر دارند

معاون درمان وزارت بهداشت و درمان افزود: بر اساس قانون، بیمه ها 60 درصد مطالبات شان را باید طی یک ماه و تمام مبلغ را طی سه ماه تسویه کنند، اما در حال حاضر و به طور متوسط 7 ماه در پرداخت بدهی ها تاخیر دارند. از سویی شورای عالی بیمه اجازه نمی دهد تعرفه ها به صورت واقعی افزایش یابد، در واقع وقتی خریدار تعیین کننده قیمت باشد اجازه واقعی شدن قیمت ها را نمی دهد و ارزان تر قیمت گذاری می کند زیرا خودش باید پول را پرداخت کند و این اقدام تعارض منافع واقعی است.

کریمی ادامه داد: سوال اینجا است چرا وقتی بیمه قبل از اینکه حقوق کارمند و کارگر پرداخت شود سهم خودش را کسر می کند و با تاخیر 7 ماهه مطالبات بیمارستان ها را پرداخت می کند، این در حالی است که بیمارستان ها با مشکلات جدی مواجه هستند و باید سریع تر پولشان پرداخت شود.

بیمه ها نمی‌توانند به خاطر نبود منابع از قیمت واقعی فاصله بگیرند

معاون درمان وزارت بهداشت و درمان با تاکید بر اینکه تعرفه ها واقعی نیست، گفت: مردم مطالبه گر هستند و قرار نیست که از جیب آنها پولی برداریم، بیمه ها باید پولی که تحت عنوان درمان دریافت کردند را صرف درمان کنند البته تعرفه ها باید واقعی باشد و از مسیر بیمه پرداخت شود و بر اساس قانون طی یک ماه 60 درصد را پرداخت و طی 3 ماه تمام مبلغ را تسویه کنند؛ متاسفانه بیمه ها همیشه به اصل تعادل منابع و مصارف استناد می کنند و می گویند چون منابع نیست، نمی توان تعرفه ها را واقعی دید. در این رابطه نمی توان به خاطر نبود منابع از قیمت واقعی فاصله بگیریم لذا باید فکری برای منابع کنند.

200 هزار تومان؛ تنها عایدی پزشک‌ بیمارستان‌های دولتی از هزینه عمل آب مروارید

وی یادآور شد: در حال حاضر هزینه عمل جراحی کاتاراکت ( آب مروارید ) توسط استاد تمام یا دانشیار در بیمارستان دولتی 32 کا و هر کا 22 هزار تومان است، در واقع هزینه عمل حدود 600 هزار تومان می شود اما بر اساس مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد تنها 40 درصد از این مبلغ به پزشک داده می شود و با کسر مالیات تنها 200 هزار تومان از این پول، آن هم 7 ماه بعد نصیب پزشک می شود؛ آیا با توجه به شرایط فعلی پرداخت این مبلغ منطقی است؟ یک استادیار یا استاد تمام پس از سال ها تحصیل با 200 هزار تومان عمل چشمی را انجام می دهد که اگر عارضه ای ببیند باید حدود 500 میلیون تومان دیه تنها برای یک چشم پرداخت کند! بنابراین در این رابطه درخواست داریم که تعرفه ها برای سال 1403 واقعی دیده شود.

کریمی در ادامه تصریح کرد: البته کمیسیون بهداشت مجلس قرار شده که به این موضوع ورود کند، همچنین از سازمان برنامه و بودجه هم درخواست داریم که منابع مناسبی را برای تحقق این موضوع پیش بینی کند تا بتوان تعرفه های واقعی را در دستور کار قرار داد؛ اگر نسبت به این موضوع توجهی نشود نباید انتظار داشت که پزشک بخش دولتی با انگیزه به کار خود ادامه دهد.

معاون درمان وزارت بهداشت و درمان همچنین افزود: تعرفه گذاری پرستاری هم همین طور بوده و بر اساس سرانه و وابسته به کا است؛ امیداریم در سال آینده عقب ماندگی که حدود 20 سال گذشته در تعرفه ها اتفاق افتاده با تعرفه گذاری مناسب توسط شورای عالی بیمه، سازمان برنامه و بودجه و هیات وزیران جبران شود./