آماده سازی 3شهرک برای ساخت مسکن ملی در مازندران
آماده سازی 3شهرک برای ساخت مسکن ملی در مازندران
سید محمودحسینی پور افزود: در طول این مدت همه تلاش هایی که مسئولین کردند نتوانستند به نتیجه مناسبی در بخش مسکن مورد تعهد راه و شهرسازی برسیم البته ما 5شهرک را به وزارت راه و شهرسازی معرفی کردیم که 3شهرک موافقت شد که اقدام زیرسازی آنان در حال انجام است و به زودی ثبت نام اولیه که در مجموع فکر می کنم نزدیک به 40هزار نفر برسد که اقدام بزرگی برای مسکن ملی است.

به گزارش ندای تجن- استاندار مازندران با اشاره به گزارشی که در جلسه شورای مسکن ارائه شد، گفت:براساس گزارش با پیگیری صورت گرفته در حوزه مسکن خود مالکی پیش قدم هستیم اما در بخش  مسکنی که تعهدات راه و شهرسازی هست در تامین زمین با مشکل روبرو شدیم.

سید محمودحسینی پور افزود: در طول این مدت همه تلاش هایی که مسئولین کردند نتوانستند به نتیجه مناسبی در بخش مسکن مورد تعهد راه و شهرسازی برسیم البته ما 5شهرک را به وزارت راه و شهرسازی معرفی کردیم که 3شهرک موافقت شد که اقدام زیرسازی آنان در حال انجام است و به زودی ثبت نام اولیه که در مجموع فکر می کنم نزدیک به 40هزار نفر برسد که اقدام بزرگی برای مسکن ملی است.

وی ادامه داد: در بخش مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را داریم که امروز ملاحظاتی داشتند که با یک مصوبه برطرف کردیم محدودیت در ثبت نام و سهمیه 5درصد بود که برداشتیم تا زودتر ثبت نام کنند

حسینی پور اضافه کرد: در بخش روستایی نیز قرار شد تا به بخشی که اختصاصی مسکن ملی است  الحاق بافت انجام دهیم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف انجام شود و می تواند امکان مناسبی برای رشد مسکن ملی باشد با توجه به محدودیت مسکن ملی در شهرها و موقعیتی که در روستاها داریم.

وی افزود:تا 15روز دیگر قرار شد تا همه شهرستان‌ها مشکل زمین خود را حل کنند و مجموعه دستگاه‌ها را مکلف به همکاری با محوریت فرمانداران کردیم تا مشکل زمین را حل کنند

استاندار بیان کرد:در مجموع در مازندران نسبت به کشور سطح هم طرازی هستیم شاید چند استان یکی دو درصد بالاتر از ما باشند،امیدواریم با تصمیماتی که گرفتیم شاهد رشد خوبی در مازندران باشیم.