فیلم/نظر دانش آموزان مازندرانی درباره اهمیت منابع طبیعی و نهال‌کاری
فیلم/نظر دانش آموزان مازندرانی درباره اهمیت منابع طبیعی و نهال‌کاری
با توجه به ویژگی های بسیار کاشت درخت بر روی منابع طبیعی مازندران دانش آموزان مقطع ابتدایی مدرسه شهید عراقی مسده چالوس نظرات خود را در این فیلم درباره اهمیت منابع طبیعی و نهال کاری مطرح کردند.

به گزارش ندای تجن- تولید اکسیژن و کاهش آلاینده‌ها یکی از مؤثرترین ارزش‌ جنگل‌ها در زندگی انسان است.پوشش جنگلی باعث کاهش ماکزیمم و افزایش مینیمم دما، در مقایسه با مناطق عاری از درخت و سبب اعتدال در وضعیت آب و هوا می‌شود.

در کنار پاک سازی هوا، نقش درختان در درآمد سازی پایدار دارای اهمیت است به طوری که امروزه درآمد کشورهای توسعه‌یافته از طریق گردشگری در مناطق جنگلی چندین برابر برداشت چوب از آن است. حفظ ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوری و تنوع زیستی از کارکردهای دیگر جنگل‌هاست.

کنترل آب‌های سطحی و تغذیه سفره‌های آب زیر زمینی و جذب بوها و گازهای آلاینده از خواص دیگر درحتان است ، با توجه به ویژگی های بسیار کاشت درخت بر روی منابع طبیعی مازندران دانش آموزان مقطع ابتدایی مدرسه شهید عراقی مسده چالوس نظرات خود را در این فیلم درباره اهمیت منابع طبیعی و نهال کاری مطرح کردند.

  • منبع خبر : اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران-چالوس