سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور منصوب شد
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور منصوب شد
در این آیین از زحمات صادق خرمانی در سمت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور تقدیر و هادی باقری به عنوان سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور معارفه شد.

به گزارش ندای تجن- با حکم بابک مومنی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور منصوب شد.

آیین تودیع و معارفه سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع ، مدیران حراست و حوزه ریاست سازمان و همکاران مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد.

در این آیین از زحمات صادق خرمانی در سمت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور تقدیر و هادی باقری به عنوان سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور معارفه شد.

  • منبع خبر : مازندپاچ