سرپرست فرمانداری تنکابن منصوب شد
سرپرست فرمانداری تنکابن منصوب شد

با حکم سیدمحمود حسینی پور، مقام عالی دولت در مازندران، حکمت داج لیری به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان تنکابن منصوب و طی آئینی با حضور استاندار مازندران، سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری و مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی معارفه شد. 

با حکم سیدمحمود حسینی پور، مقام عالی دولت در مازندران، حکمت داج لیری به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان تنکابن منصوب و طی آئینی با حضور استاندار مازندران، سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری و مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی معارفه شد.