تعیین هیات مدیره انجمن نویسندگان،خبرنگاران و عکاسان ورزشی نویس ایران-مازندران
تعیین هیات مدیره انجمن نویسندگان،خبرنگاران و عکاسان ورزشی نویس ایران-مازندران
اعضای هیات مدیره انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی‌نویسان ایران_ شعبه مازندران تعیین شدند.

به گزارش ندای تجن- غلامحسن ترحمی، نعمت قربانی از جامعه پیشکسوتان، احسان فضلی اصانلو نماینده عکاسان و دبیر هیئت مدیره، میثم یوسفی نماینده صدا، مهدی غلامی نماینده سیما ،حسین فرهادی نویسندگان، سمانه قلی پور نماینده بانوان، سیدهادی میرعمادیان بازرستعیین شد.

عبداللهی مدیر روابط عمومی کمیته ملی المپیک و منوچهر زندی دبیرکل افتخاری انجمن ورزشی‌نویسان ایران و عضو مادام العمر فدراسیون جهانی ورزشی‌نویسان نیز در این نشست حضور داشتند

  • منبع خبر : سمانه قلی پور