دانشگاه مازندران اسناد پژوهشی و تحقیقاتی را به مرکز اسناد و کتابخانه ملی مازندران واگذار می‌کند
دانشگاه مازندران اسناد پژوهشی و تحقیقاتی را به مرکز اسناد و کتابخانه ملی مازندران واگذار می‌کند
 اسناد مرتبط با نتایج علمی کنگره ها،سمینارها و کنفرانس‌های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه مازندران به سازمان اسناد و کتابخانه ملی مازندران واگذار می شود

ندای تجن- مدیر اسناد و کتابخانه ملی مازندران در دیدار با دکتر حشمت الله علی‌نژاد رئیس دانشگاه مازندران گفت: با عنایت به اینکه کارهای پژوهشی و تحقیقاتی و کنگره‌های علمی در دانشگاه مازندران برگزار شده بمنظور افزایش عمر اسناد و جلوگیری از زوال اسناد،ارزشیابی و حفظ و نگهداری اسناد باارزش و به منظور دسترسی آسان پژوهشگران به اسناد درخواستی به مدیریت اسناد و کتابخانه ملی مازندران واگذار می‌شود.

محمد فوقی گفت:مدیریت اسناد و کتابخانه ملی مازندران در جهت ارائه جدیدترین اطلاعات آرشیوی خود به پژوهشگران گام‌های بلندی برداشته و شرایط دسترسی به این اسناد را برای همگان یکسان و همه افراد می‌توانند از اسناد دلخواه خود استفاده کنند.

وی گفت: اسناد به عنوان حافظه تاریخی و هویت ملی و به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه فرهنگی هر جامعه در مسیر تمدن سازی بسیار ارزشمند است و سوابق علمی و پژوهشی و تاریخی دانشگاهها توسط مدیریت اسناد ملی برای آیندگان حفظ می‌شود که حفظ میراث علمی و فرهنگی این مرز و بوم از مهمترین ماموریت اصلی این مدیریت می‌باشد.

رئیس دانشگاه مازندران نیز در خصوص تعامل هرچه بیشتر این دانشگاه در تبادل و ارائه اسناد راهبردی و آموزش  پژوهش محور و مهارت افزایی،کارآفرینی، فرهنگ سازی کار تیمی و گروهی به مدیریت اسناد و کتابخانه ملی مازندران قول افزایش همکاری را دادند و افزود: ما هم به دنبال افزایش گستره علمی و فرهنگی و همسویی بیشتر با سازمان اسناد ملی هستیم تا اساتید و دانشجویان دانشگاه ارتباط مطلوب و کارآمدی با آن سازمان برقرار کنند و حفظ و نگهداری اسناد دولتی مرتبط با دانشگاهها سکوی پرشی برای نسل آینده است و ملتی که فاقد اسناد ملی باشد نمی‌تواند مسیر تمدن را طی کند و صیانت از این اسناد در واقع خزانه علمی،فرهنگی و تاریخی ملت ما محسوب می‌شود.

صیانت و احیا اسناد ملی کمک به پیشبرد دانش و دیپلماسی علمی و توسعه همه جانبه علم و فناوری است و نوعی حمایت از دسترسی آزاد به دانش و تقویت کرسی‌های آزاد اندیشی است و راهی برای اندیشیدن به آینده و گذشته و پدیده‌ای جهان شمول و فراگیر است و نگهداری اسناد راهبردی و سندهای چشم‌انداز علمی و پژوهشی دانشگاه مازندران اقدامی پسندیده است.  

  • منبع خبر : دریافتی از مرکز اسناد و کتابخانه ملی مازندران