صیانت از اسناد امور عشایر استان در سازمان اسناد و کتابخانه ملی مازندران
صیانت از اسناد امور عشایر استان در سازمان اسناد و کتابخانه ملی مازندران
محمد فوقی گفت: ارتقا کمی و کیفی اسناد و روزآمدسازی و حفاظت و نگهداری و مرمت اسناد باارزش ملی و گسترش همکاری نهادها و سازمان های دولتی با این مدیریت از سیاست های سازمان است که ما آن را دنبال می کنیم.

ندای تجن- مدیر اسناد و کتابخانه ملی مازندران در دیدار با حجت الله شعبانی مدیر اداره امور عشایر مازندران گفت: با توجه به بند 5 مصوبه خرداد ماه شورای اداری استانداری مازندران کلیه دستگاههای دولتی موظفند اسناد راکد و بایگانی انتقالی و امحایی خود را به سازمان اسناد و کتابخانه ملی مازندران تحویل دهند  و ما بدنبال پیگیری و اجرایی شدن این مصوبات در سطح استان هستیم.

محمد فوقی گفت: ارتقا کمی و کیفی اسناد و روزآمدسازی و حفاظت و نگهداری و مرمت اسناد باارزش ملی و گسترش همکاری نهادها و سازمان های دولتی با این مدیریت از سیاست های سازمان است که ما آن را دنبال می کنیم.

شعبانی رئیس اداره امور عشایر استان مازندران ضمن تشریح عملکرد این اداره اظهار داشت: تامین برق مناطق ییلاقی  و مرمت راه های عشایری،توزیع پنل خورشیدی، افتتاح اولین خانه بهداشت عشایری مازندران و اسناد فعالیت های راهبردی این اداره قابلیت حفظ و نگهداری برای نسل های آینده را دارد.گرچه ما در استان سابقه و قدمت زیادی نداریم ولی آمادگی تبادل این اسناد را با سازمان اسناد و کتابخانه ملی مازندران را داریم.

وی گفت: 5 هزار خانوار عشایر استان مازندران در 14 شهرستان پراکنش دارند و با وجود جمعیت کم عشایر در مازندران نقش بسیار مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی و غذایی و خودکفایی دارند که اسناد مرتبط با این امور جهت نگهداری و صیانت به مدیریت اسناد و کتابخانه ملی به عنوان اسناد انتقالی واگذار می‌شود.