تقدیر وزیر اقتصاد از مدیرکل اموراقتصادی و دارایی مازندران به جهت کسب رتبه اول معاونت اقتصادی اداره کل در سال ۱۴۰۱
تقدیر وزیر اقتصاد از مدیرکل اموراقتصادی و دارایی مازندران به جهت کسب رتبه اول معاونت اقتصادی اداره کل در سال ۱۴۰۱
وزیر اقتصاد از مدیرکل اموراقتصادی و دارایی مازندران به جهت کسب رتبه اول معاونت اقتصادی اداره کل در سال ۱۴۰۱تقدیر کرد.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصاد و دارایی مازندران-دکتر خاندوزی،وزیر امور اقتصادی و دارایی، با ارسال تقدیرنامه در مورخه 1402.11.02 از سیداسماعیل هاشمی، مدیرکل اموراقتصادی ودارایی مازندران، به جهت کسب رتبه اول معاونت اقتصادی اداره کل در سال ۱۴۰۱ در انجام وظایف محوله، به ویژه مشارکت در سیاستگذاری اقتصاد استانی و منطقه ای، اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه و جلب و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی قدردانی نمود.