‍ از تو می پرسم خدایا … ۲
‍ از تو می پرسم خدایا … ۲
خبرنگاران و فعالان فضای مجازی باید مراقب صحت خبر اینگونه شایعات باشند والا مراجع قضایی و قانونی حق برخورد مناسب با منتشرین شایعات را دارند.

به گزارش ندای تجن- قسمت دوم یادداشت بهزادمختاری درباره انتخابات به این شرح است.

گفته بودی درد دل کن گاه با هم صحبتی
کو رفیق راز داری؟ کو دل پر طاقتی؟
شمع وقتی داستانم را شنید آتش گرفت
شرح حالم را اگر نشنیده باشی راحتی
تا نسیم از شرح عشقم با خبر شد مست شد
غنچه ای در باد مست پر پر شد ولی کو غیرتی
گریه میکردم که زاهد در قنوتم خیره ماند
دور باد از خرمن ایمان عاشق آفتی
روز هایم را یکایک دیدم و دیدن نداشت
کاش بر آیینه بنشیند غبار حسرتی
بس که دامان بهاران گل به گل پژمرده شد
باغبان دیگر به فروردین ندارد رغبتی
من کجا و جرات بوسیدن لب های تو
آبرویم را خریدی عاقبت با تهمتی

در این روزهای زیبا که فرصت تبلور شعور و اندیشه می خواهد میداندار شود فرد یا افرادی دانسته یا ندانسته بازار شایعه را رونق می دهند تا شاید از این نمد، کلاهی برای خود تهیه کنند.
هرازگاهی با انتشار استوری یا پستی نامزد انتخاباتی را هدف قرار داده و می گویند فلانی به نفع دیگری کنار رفته یا مهره کاندید دیگری است! گاهی می گویند تایید صلاحیت دیگری تایید شده یا تاییدیه او مشروط است!!!
متاسفانه طبل شایعه اگر رصد نشود احتمال دارد کوبنده تر نواخته گردد و بر باور مردم تأثیرگذار شود. در چنین رفتاری هوشیاری دستگاههای اجرایی نظارتی بر روند انتخابات امری حساس و کلیدی می باشد و از سوی دیگر رسانه ها باید جهت تنویر افکار عمومی وارد میدان شوند.
اینکه قانونگذار بستر تبلیغات انتخاباتی را تعریف و تبیین نموده است خود مرجع امر می باشد فلذا هشدار باید داد به فرد یا افرادی که چنین شایعات بی اساس را ترویج می کنند زیرا بر اساس قانون هر نامزد انتخاباتی که بخواهد به نفع کاندیدای دیگری کنار برود باید بصورت مکتوب و مستند با تایید نهاد نظارت بر انتخابات این مهم را به انتشار بگذارد و تا مادامیکه چنین مسیری اجرایی نشده و تایید نگردیده است انتشار هرگونه مطلب در خصوص چنین مواردی کاملا غلط و شایعه است.
هیچ‌یک از نامزدهای انتخابات و حامیان بزرگوارشان نمی توانند موجب انتشار چنین شایعاتی بشوند و خبرنگاران و فعالان فضای مجازی باید مراقب صحت خبر اینگونه شایعات باشند والا مراجع قضایی و قانونی حق برخورد مناسب با منتشرین شایعات را دارند.
ما باید امید و بستر مشارکت بالا را مهیا کنیم.

ادامه دارد

بهزاد مختاری