199هزار تن ظرفیت انبار برای توزیع و دپوی نهاده‌ها و محصولات کشاورزی استان
199هزار تن ظرفیت انبار برای توزیع و دپوی نهاده‌ها و محصولات کشاورزی استان
۱۹۹ هزار تن ظرفیت انباری داریم که در امر خدمات رسانی، توزیع نهاده‌های کشاورزی و دپوی محصولات کشاورزی ایجاد می شود.

ندای تجن- مدیر تعاون روستایی مازندران با بیان اینکه عمده فعالیت های سازمان تعاون روستایی مازندران در امر تامین و توزیع نهاده های کشاورزی و خرید و فروش محصولات کشاورزی بوده است، گفت : در دولت سیزدهم ۵۱ هزار و ۶۳۵ تن خرید تضمینی گندم داشتیم و میزان خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی هزار و ۵۱۷ تن بوده است.

احمد علی ایمانی با اشاره به اینکه میزان خرید توافقی محصولات کشاورزی ۲۱۳ هزار و ۶۱۱ تن بوده است، افزود : در خرید تضمینی دولت یارانه پرداخت می کند اما در خرید توافقی هیچ یارانه ای از سوی دولت پرداخت نمی شود.

ایمانی با عنوان اینکه ۶ غرفه محصولات کشاورزی در سال‌جاری بازسازی شد، خاطرنشان کرد : ۵۰ غرفه دائم و موقت به بهره برداری رسید.

مدیر سازمان تعاون روستایی مازندران با اظهار به اینکه تامین و توزیع مواد سوختی توسط شرکت های تعاونی روستایی به کشاورزان برای تامین و توزیع خرید و فروش محصولات کشاورزی و شخم و شیار انجام شد، تصریح کرد: ۲۰۱ هزار و ۸۳ هزار لیتر مواد سوختی در سطح استان توزیع شد.

وی بیان کرد : ۱۱۳ تن آرد روستایی برای کشاورزان تامین شد و ۶۸ غرف کشاورزی در شبکه فعال است و بالغ بر ۱۰۰ نفر اشتغالزایی شده است‌‌.

این مسئول با تاکید بر اینکه ۱۴۲ فروشگاه مواد سوختی و ۱۳۹ نفر به صورت قراردادی مشغول به کار شدند، اعلام کرد : ۲ جایگاه CNG و ۲ جایگاه پمپ بنزین در شهرستان های نور و تنکابن ایجاد شد.

احمد علی ایمانی با اعلام اینکه ۵۲ فروشگاه آماده کالابرگ الکترونیکی می باشد ، تاکید کرد : ۱۰ فروشگاه فعال و مابقی در حال فعال سازی است.

ایمانی گفت : در دولت سیزدهم ۴ هزار و ۲۵۰ تن انواع بذر گندم ، ۲۵۰ تن جو و ۴۶۰ تن شالی برای کشاورزان توزیع شد.

وی افزود: ۴ هزار و ۵۰۰ تن انواع برنج شیرودی و ندا را خریداری کردیم و ۷۱ و ۶۸۴ تن کلزا ، هزار و ۶۴۵ تن چای ،۸۱۲ تن هلو و شلیل، هزار و ۶۰ تن پرتقال ، ۱۷ هزار تن سیب، ۹۰۵ تن برنج ، ۴ هزار تن سویا ، هزار و ۶۳۷ تن محصولات کشاورزی را در دولت سیزدهم خریداری شد.

مدیر سازمان تعاون روستایی مازندران ادامه‌ داد: ۱۰۵ هزار تن انواع کودهای اوره و ریزمغذی ها در دولت سیزدهم توزیع و یک میلیون و ۳۵۰ هزار کیلوگرم لیتر انواع سموم کشاورزی تامین شد.

این مسئول تصریح کرد: ۷۰ میلیون تن انواع نهاده های دامی برای بخش کشاورزی و بخش دام و طیور در طی دولت سیزدهم توزیع شد.

وی خاطرنشان کرد: ۱۹۹ هزار تن ظرفیت انباری داریم که در امر خدمات رسانی، توزیع نهاده های کشاورزی و دپوی محصولات کشاورزی ایجاد می شود.

ایمانی ذکر کرد : یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اعتبار برای مرمت و بازسازی کف انبار و بازسازی ایرانیت و پوشش انباری دریافت شد.