لزوم تبیین ظرفیت‌های قانونی تبلیغات انتخابات برای نامزدهای انتخابات/امکانات عمومی دستگاه‌های دولتی به عدالت در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار می‌گیرد
لزوم تبیین ظرفیت‌های قانونی تبلیغات انتخابات برای نامزدهای انتخابات/امکانات عمومی دستگاه‌های دولتی به عدالت در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار می‌گیرد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با بیان اینکه تایید تعرفه گذاری به عهده هیات تبلیغات است، گفت: فرمانداری ها می توانند سالن های ورزشی و همایش ادارات را در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار دهند.

ندای تجن-دکتر قاسم عزیز زاده گرجی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در روز چهارشنبه در جلسه هیات استانی بررسی تبلیغات انتخابات استان با بیان اینکه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات به اتمام رسیده، اظهار کرد: از مجموع ۷۴۸نفر،۶۳نفر تاکنون انصراف داده اند.

وی با اشار به اینکه ۴۳۸نفر تایید صلاحیت شدند و در سطح استان برای تصاحب کرسی در بهارستان رقابت خواهند کرد، افزود: رفتارهای تبلیغاتی نامزدها باید با قوانین مطابقت داشته باشد.

عزیززاده گرجی با بیان اینکه جلسات توجیهی حوزه تبلیغات در ۹حوزه انتخابیه مازندران برگزار شد، گفت: باید قوانین و ظرفیت های قانونی تبلیغات انتخابات برای نامزدهای انتخابات تبیین شود.

وی با بیان اینکه باید از صدا و سیما و شبکه های اجتماعی برای تبیین قوانین تبلیغات انتخابات استفاده شود، یادآورشد: مازندران ۱۲کرسی در مجلس شورای اسلامی وچهار کرسی در مجلس خبرگان رهبری دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با بیان اینکه به استناد تبصره ۲ماده ۶۱ و تبصره ۱ماده ۶۴ آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تولید محتوا توسط نامزدها به کمک صداوسیما صورت می پذیرد و ضوابط فنی و محتوایی آن باید به تایید هیات اجرایی مرکزی برسد، افزود: همچنین برنامه زمان بندی پخش برنامه های تولید شده با پیشنهاد صدا و سیما و نظارت هیات استانی بررسی تبلیغات انتخابات استان صورت می پذیرد.

وی ادامه داد: مدت محتوای تبلیغاتی تولید شده متناسب با تعداد نامزدها و براساس اعلام هیات استانی بررسی تبلیغات انتخابات استان خواهد بود.

عزیززاده گرجی با بیان اینکه امسال برای اولین بار زمینه استفاده نامزدهای انتخاباتی از سالن های ورزشی و همایش دستگاه های اجرایی مازندران در سراسر استان فراهم شده است، گفت: نرخ سالن های دولتی مشخص شده و به سمع و نظر نامزدهای انتخاباتی خواهد رسید.

وی با بیان اینکه سالن های ورزشی و همایش در دستگاه های اجرایی متناسب با زمان و تعداد صندلی نرخ گذاری شده و برای نامزدهای انتخاباتی اطلاع رسانی می شود، افزود: امکانات عمومی دستگاه های دولتی به عدالت در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار می گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با بیان اینکه تایید تعرفه گذاری به عهده هیات تبلیغات است، گفت: فرمانداری ها می توانند سالن های ورزشی و همایش ادارات را در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار دهند.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه انتخابات برلزوم همکاری دستگاه های اجرایی استان با نامزدهای انتخابات در بحث استفاده از سالن های ورزشی و همایش برای تبلیغات انتخابات تاکید کرد.

عزیززاده گرجی خاطرنشان کرد: مصوبات جلسات هیات استانی بررسی تبلیغات انتخابات استان لازم الاجراست.