برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سمپاش‌ها در طرح جهش تولید در دیم زارهای استان مازندران
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سمپاش‌ها در طرح جهش تولید در دیم زارهای استان مازندران
هدف از برگزاری این دوره آموزشی ارتقای دانش و مهارت کارشناسان و کشاورزان در استفاده از سم پاشها، افزایش راندمان سم‌پاشی، کاهش مصرف سموم و حفظ محیط زیست بود.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان مازندران، به‌منظور ارتقای دانش و مهارت کارشناسان و کشاورزان طرح جهش تولید در دیم زارهای استان مازندران، دوره آموزشی آشنایی با سمپاش‌ها در دو روز و در تاریخ‌های ۱۵ و ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۲ به صورت تئوری و عملی برگزار شد.

این دوره آموزشی برای روز اول در محل سالن جلسات ساختمان شماره ۲ سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و برای روز دوم در شهرک صنعتی شماره ۲ ساری، کارخانه بادله برگزار شد. همچنین مدرسانی همچون علی معصوم نیا و بهروز مختارپور به ارائه مباحثی نظیر معرفی انواع سمپاش‌ها، نحوه کارکرد سمپاش‌ها، کالیبراسیون سمپاش‌ها و نکات ایمنی در استفاده از آنها پرداختند.

هدف از برگزاری این دوره آموزشی ارتقای دانش و مهارت کارشناسان و کشاورزان در استفاده از سم پاشها، افزایش راندمان سم‌پاشی، کاهش مصرف سموم و حفظ محیط زیست بود. انتظار می‌رود با برگزاری این دوره آموزشی، آگاهی و مهارت کشاورزان در استفاده از سمپاش‌ها افزایش یابد و در نهایت به تحقق اهدافی نظیر افزایش تولید محصولات کشاورزی در دیم زارها، حفظ محیط زیست و ارتقای سلامت جامعه کمک شود.