کشف و ضبط چوب جنگلی قاچاق در شهرستان میاندورود
کشف و ضبط چوب جنگلی قاچاق در شهرستان میاندورود
براساس این گزارش، چوب آلات مکشوفه، جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میاندورود در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و گشت و کنترل حوزه های استحفاظی، در ساعت۹/۳٠ صبح امروز دوم فروردین ماه ۱۴٠۳، یک دستگاه خودروی نیسان حامل چوب قاچاق، توسط فرمانده یگان حفاظت بهمراه سرجنگلبان دارابکلا و مامورین حفاظتی شرکت نکاچوب، در جاده گهرباران شهرستان میاندورود توقیف شد.

براساس این گزارش، چوب آلات مکشوفه، جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.