وقتی میکروفن‌های صداوسیما وسیله نگه‌داری نقشه کاغذی می‌شوند
وقتی میکروفن‌های صداوسیما وسیله نگه‌داری نقشه کاغذی می‌شوند

به گزارش ندای تجن- در تصویر زیر می بینید که میکروفن های صداوسیما ابزاری برای نگه داشتن نقشه مکاغذی مازندران شدند تا معاون اول رئیس جمهور و استاندار مازندران به راحتی نقشه را باز نگه دارند.

به گزارش ندای تجن- در تصویر زیر می بینید که میکروفن های صداوسیما ابزاری برای نگه داشتن نقشه مکاغذی مازندران شدند تا معاون اول رئیس جمهور و استاندار مازندران به راحتی نقشه را باز نگه دارند.