روستای بدون دخانیات مازندران را بشناسید
روستای بدون دخانیات مازندران را بشناسید
طی پیگیریهای به عمل آمده و اقدامات انجام شده توسط بازرسین شبکه در حال حاضر در روستای یالبندان مصرف دخانیات در خانوار انجام نمیشود و در شهر کلارآباد نیز عرضه قلیان متوقف شده است

ندای تجن- پورنگ مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان عباس آباد گفت:پروژه تصفیه سپتاژ شهرستان عباس آباد با پیگیریهای متعدد واحد بهداشت محیط در راستای اجرایی شدن یکی از برنامه های راهبردی دانشگاه با ایجاد لاین اختصاصی در تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی سلمانشهر از سال ۱۴۰۱ با ظرفیت تصفیه ۲۵متر مکعب در روز به بهره برداری رسید که ضمن تصفیه سپتاژ شهرستان و کمک به شهرستانهای همجوار،طی فرایند تصفیه،پساب حاصل از تصفیه در صنایع غیر غذایی مورد استفاده قرار میگیرد.

همچنین لجن مازاد پس از طی فرآیندهای تصفیه و گندزدایی به صورت کود کمپوست در گلخانه های شهرستان مورد استفاده قرار می گیرد.که این الگو می تواند در سایر شهرستانهای استان مورد استفاده قرار گرفته و این معضل مهم بهداشتی را در استان مرتفع سازد

طی پیگیریهای به عمل آمده و اقدامات انجام شده توسط بازرسین شبکه در حال حاضر در روستای یالبندان مصرف دخانیات در خانوار انجام نمیشود و در شهر کلارآباد نیز عرضه قلیان متوقف شده است

  • منبع خبر : روابط عمومی