انتخابات مجمع عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بهشهر برگزار شد
انتخابات مجمع عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بهشهر برگزار شد
قائم مقام شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: چهارمین دوره انتخابات شرکت خدماتی شهرک صنعتی بهشهر با انتخاب اعضاء هیئت مدیره برگزار شد.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، نیما دارایی اظهار داشت: شهرک صنعتی بهشهریکی از شهرکهای صنعتی پویا بوده که بدلیل موقعیت مناسب، با استقبال خوبی از سوی سرمایه‌گذاران روبرو شده است و با استقرار واحدهای تولیدی بزرگ دراین شهرک نقش بسزایی در اقتصاداین منطقه ایفا می نمایند .

قائم مقام شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: برگزاری انتخابات اعضاء هیئت مدیره شهرک صنعتی بهشهر نشان از شکوفایی و پویایی تولید و صنعت داشته و تشکیل هیئت مدیره شرکت خدماتی، گامی مهم در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری بخش دولت خواهد بود.

وی بیان داشت: در پایان مراسم و با برگزاری انتخابات از بین کاندیداهای هیئت مدیره شرکت خدماتی، آقایان میرزایی، صداقتی، نجفی، انواری، غفوریان،اعضاء اصلی و اقای اعلایی بعنوان بازرس شرکت خدماتی شهرک صنعتی بهشهرانتخاب شدند.