مرگ تلخ پدر و فرزند در اثر گاز گرفتگی
مرگ تلخ پدر و فرزند در اثر گاز گرفتگی
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران برای مراقبت از فضای داخل منزل و جلوگیری از استنشاق گاز هشدار داد.

ندای تجن_مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت : در این حادثه پدر ۵۳ ساله و پسر ۱۸ ساله‌اش بر اثر استنشاق گاز منواکسید کربن در یکی از روستاهای شهرستان ساری جانشان را از دست دادند

.به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی ، دکتر علی عباسی با اشاره به افزایش موارد مسمومیت با گاز منواکسید کربن با کاهش دما ا اشاره کرد و به شهروندان هشدار داد تا برای پیشگیری از بروز چنین حوادثی، ضمن استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و عدم استفاده از بخاری‌های بدون دودکش ، از باز بودن مسیر دودکش اطمینان حاصل کنند.

  • منبع خبر : روابط عمومی