شهردار قائم‌شهر استیضاح وبرکنار شد
شهردار قائم‌شهر استیضاح وبرکنار شد

ندای تجن-شهردار قائم شهر دقایقی قبل از سوی شورای اسلامی شهر استیضاح و برکنار شد. کاظم علیپور که پس از طی پروسه طرح سئوال و پاسخگویی شهردار از شب گذشته آغاز و درظهر امروز پیگیری شد ، با برکناری شهردار به پایان رسید ./حرف آنلاین

ندای تجن-شهردار قائم شهر دقایقی قبل از سوی شورای اسلامی شهر استیضاح و برکنار شد.

کاظم علیپور که پس از طی پروسه طرح سئوال و پاسخگویی شهردار از شب گذشته آغاز و درظهر امروز پیگیری شد ، با برکناری شهردار به پایان رسید ./حرف آنلاین