دستور رئیس جمهور بر تسریع در تعیین تکلیف خودروها و کالاهای اموال تملیکی موجود در بنادر مازندران
دستور رئیس جمهور بر تسریع در تعیین تکلیف خودروها و کالاهای اموال تملیکی موجود در بنادر مازندران
رئیسی بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف کالاهای تحت اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در بنادر استان تاکید کرد.

ندای تجن- سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دولت مردمی سیزدهم در جریان سفر به استان مازندران و بازدید از بندر نوشهر با اشاره به توسعه همکاری‌های تجاری کشور به ویژه با همسایگان دستوراتی در جهت تقویت زیرساخت‌ها و توسعه این بندر صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به نقل از اداره کل استان مازندران، رئیس جمهور همچنین ضمن بازدید از انبار کالاهای اساسی و همچنین انبار خودروهای موجود در این بندر که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است، با اشاره به لزوم جلوگیری از ورود هرگونه کالا به بنادر بدون ثبت سفارش، بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف کالاهای تحت اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در بنادر استان تاکید کرد.