فیلم/میزخدمت و ارتباط مردمی نمایندگان وزارت نیرو و صنعت آب و برق در آخرین سفر استانی هیئت دولت به مازندران
فیلم/میزخدمت و ارتباط مردمی نمایندگان وزارت نیرو و صنعت آب و برق در آخرین سفر استانی هیئت دولت به مازندران
شورای روابط عمومی انسجام بخشی صنعت آب و برق مازندران کلیپی درباره دیدار مردمی نمایندگان وزارت نیرو و صنعت آب و برق برای ما ارسال کرده است .

ندای تجن- میز خدمت و ارتباط مردمی نمایندگان تام الاختیار وزارت نیرو و صنعت آب و برق مازندران در آخرین سفر استانی سید شهیدان خدمت، حضرت آیت الله رئیسی و هیئت محترم دولت به استان مازندران در این فیلم به تصویر کشیده شده است.

✴️ شورای روابط عمومی انسجام بخشی صنعت آب و برق مازندران