پیکر شهید «سید مهدی موسوی» به خاک سپرده شد
پیکر شهید «سید مهدی موسوی» به خاک سپرده شد

ندای تجن- پیکر شهید «سید مهدی موسوی»، سرتیم حفاظت رئیس جمهور، صبح جمعه (۴ خرداد ۱۴۰۳ ) در شهر ری تشییع و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی به خاک سپرده شد.

ندای تجن- پیکر شهید «سید مهدی موسوی»، سرتیم حفاظت رئیس جمهور، صبح جمعه (۴ خرداد ۱۴۰۳ ) در شهر ری تشییع و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی به خاک سپرده شد.