کلاهبرداري با فروش حواله خودرو
کلاهبرداري با فروش حواله خودرو
سردار مفخمي با اشاره به تحويل متهمان به مرجع قضائي از کشف کلاهبرداري 1500 ميليارد ريالي در اين پرونده خبر داد و افزود: تلاش براي شناسايي و دستگيري ديگر اعضاي اين باند همچنان ادامه دارد .

ندای تجن-سردار “حسن مفخمي شهرستاني” در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري پليس، بيان داشت : در پي دريافت گزارش هاي مردمي مبني بر کلاهبرداري از آن ها با ترفند فروش حواله خودرو در شهرستان ساري، موضوع به صورت ويژه در دستور کار پليس آگاهي استان قرار گرفت.

وي تصريح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتي و فني و تحقيقات گسترده پليسي از مالباختگان مشخص شد، افرادي تحت پوشش يک شرکت بازرگاني خودرو اقدام به فروش حواله  فروش خودرو کرده اند.

فرمانده انتظامي استان مازندران با اشاره به شناسايي بيش از 70 شاکي در اين پرونده کلاهبرداري، افزود: در اين خصوص زوج متهم که از اعضاي اصلي پرونده هستند در عمليات مشترک پايگاه پليس آگاهي مرکز استان و پليس آگاهي استان شناسايي و دستگير شدند.

سردار مفخمي با اشاره به تحويل متهمان به مرجع قضائي از کشف کلاهبرداري 1500 ميليارد ريالي در اين پرونده خبر داد و افزود: تلاش براي شناسايي و دستگيري ديگر اعضاي اين باند همچنان ادامه دارد .