مدیریت پسماند در استان باید یکپارچه شود /تفکیک زباله از مبدا باید با همکاری نهادهای گوناگون در قالب روستا و شهر آموزش داده‌ شود
مدیریت پسماند در استان باید یکپارچه شود /تفکیک زباله از مبدا باید با همکاری نهادهای گوناگون در قالب روستا و شهر آموزش داده‌ شود
یوسف نوری وضعیت مدیریت پسماند استان را نامطلوب توصیف کرد و گفت: انعقاد قراردادهای جداگانه شهرداری ها با شرکت های مختلف، عامل چندگانگی مدیریت پسماندها و در نتیجه آسیب پذیری محیط زیست استان بوده است.

استاندار مازندران، با بیان این که باید با حذف عوامل چندگانگی مدیریت پسماند، مدیریت این بخش را یکپارچه کرد، گفت: رئیس‌جمهور شهید نیز بر حل معضل پسماند استان های شمالی به خصوص مازندران تاکید جدی داشتند. ‎

استاندار مازندران در جلسه کارگروه مدیریت پسماند مازندران با ذکر این نکته که رئیس‌جمهور شهید نیز بر حل معضل پسماند استان های شمالی به خصوص مازندران تاکید جدی داشتند، افزود: انتشار فراخوان جذب افراد و شرکت‌های فعال در مدیریت پسماند از راه‌های برون‌رفت مشکلات پسماند استان است.

وی، تولید زباله در استان را بیشتر از متوسط سرانه استاندارد دانست و بیان داشت: فراخوان لازم برای جذب افراد و گروه‌های دارای اهلیت علاوه بر تسریع حل مشکل ،به مدیریت اصولی کمک می‌کند.

نوری، وضعیت مدیریت پسماند مازندران را نامطلوب توصیف کرد و گفت: تفکیک زباله از مبدا باید با همکاری نهادهای گوناگون در قالب روستا و شهر آموزش داده‌ شود.

نماینده عالی دولت در مازندران، افزود: باید از ظرفیت دانشجویان محیط‌زیست، سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی و دهیاران برای بازیافت و مدیریت پسماند استفاده شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم مدیریت یکپارچه پسماند در استان، گفت: کاهش زباله از مبدا امری مغفول اما مهم است.

عبدالرضا دادبود، افزود: کاهش خروجی زباله به کاهش هزینه می‌انجامد، طی ۲ دهه درگیر سایت‌های زباله هستیم و همچنان با این معضل دست‌وپنجه نرم می‌کنیم.

وی تاکید کرد: باید در شیوه‌های تامین مالی تجدیدنظر در قالب فروش اوراق مشارکت، مولدسازی و مانند آن انجام شود تا اهداف این حوزه با سرعت بیشتری محقق شود.