حمام خویی در حال احیا است
حمام خویی در حال احیا است
حمام درویش علی خان (حمام خویی) به شماره ثبت ۱۲۵۴۷ مربوط به دوره قاجار بوده که معماری اسلامی در آن بکار رفته است و آخرین با در سال ۱۳۱۰ بازسازی گردیده است و با پیگیری های بعمل آمده و جذب سرمایه گذار، مراحل احیای این اثر تاریخی در حال انجام می باشد.

ندای تجن- به گزارش روابط عمومی اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شهرستان ساری ،قاسم قادری سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان در بازدید از بناهای تاریخی از احیای حمام درویش علی خان (حمام خویی) شهرستان ساری خبر داد.

قادری در حاشیه بازدید این اثر تاریخی و برگزاری جلسه کمیته تخصصی میراث فرهنگی و صیانت از آثار تاریخی که ذیل شورای راهبردی توسعه گردشگری شهرستان فعالیت می نماید گفت؛ ساری با قدمت ۶۰۰۰ هزار سال ، دارای بناهای تاریخی فراوان بوده که گویای ارزش فرهنگی این شهر می باشد.

وی با اشاره به آثار ملموس مانند بناهای باستانی و یا آثار ناملموس مانند آداب و رسوم یک منطقه افزود :حفظ و صیانت از آثار تاریخی وظیفه همگانی می باشد.

شایان ذکر است حمام درویش علی خان (حمام خویی) به شماره ثبت ۱۲۵۴۷ مربوط به دوره قاجار بوده که معماری اسلامی در آن بکار رفته است و آخرین با در سال ۱۳۱۰ بازسازی گردیده است و با پیگیری های بعمل آمده و جذب سرمایه گذار، مراحل احیای این اثر تاریخی در حال انجام می باشد.