افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 25 February , 2024
خزر و صیادان ، حالشان خوب نیست! 30 دی 1402
حتی ماهی‌ها می‌دانند که:

خزر و صیادان ، حالشان خوب نیست!

حتی ماهی‌ها می‌دانند که: خزر و صیادان ، حالشان خوب نیست! هم‌آغوشی خزر با مازندران به غیر از جنگل و دریا و زیبایی‌هایش ، موهبت صید و صیادی را هم با خود دارد تا دست کوتاه کشاورزان ، گاهی هم از خنکای آبی که این روزها حالش چندان خوش نیست ، روزی حلال دربیاورد.