افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 5 December , 2022
تشخیص ابتلا به بیماری ایدز تنها از طریق آزمایش انجام می‌شود 12 آذر 1401

مدیر گروه بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مطرح کرد: تشخیص ابتلا به بیماری ایدز تنها از طریق آزمایش انجام می‌شود

بیش از 350هزار نفر سفیر سلامت خانوار در استان داریم 12 آذر 1401
رییس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مطرح کرد:

بیش از 350هزار نفر سفیر سلامت خانوار در استان داریم

رییس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه بیش از ۳۵۰هزار نفر سفیرسلامت خانوار در استان داریم، گفت:این افراد بسته اموزشی را یادمی گیرند و به خانواده خود ارایه می دهند.