بازدید استاندار مازندران از نمایشگاه هفتمین همایش فرصت‌های سرمایه گذاری در آمل | پایگاه خبری تحلیلی | ندای تجن