داوری بخش مجری گری جشنواره بومی محلی نوجوان مازنی برگزار شد | پایگاه خبری تحلیلی | ندای تجن