دومین جلسه احیا لباس سنتی مازندران برگزار شد | ندای تجن