افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 30 May , 2024
انتخابات ‌و سیاست‌گذاری پارلمانی مردم سالار در حل نظام مسائل و رهیافت‌های حوزه انتخابیه 24 بهمن 1402
یادداشت/ایرج نیازآذری

انتخابات ‌و سیاست‌گذاری پارلمانی مردم سالار در حل نظام مسائل و رهیافت‌های حوزه انتخابیه

با عنایت به سوابق نمایندگان دوره یازدهم و وکلای ادوار گذشته مجلس، علاوه بر مردم، کاندیداهای جدید خانه ملت نیز با توجه به تجارب و تخصص خود و اولویت ها و مسائل حوزه انتخابیه و‌ کمیسیون های چهارده گانه می توانند در جهت دهی به رأی دهندگان با هدف سیاستگذاری پارلمانی و رهیافت های چهارسال پیش روی دیارشان نقش آفرینی کنند.