افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 11 December , 2023
پیگیری‌های جدی برای آزادی پزشکان بازداشت شده در حال انجام است 05 آبان 1401
در بیانیه سازمان نظام پزشکی درباره وقایع ۴ آبان مطرح شد:

پیگیری‌های جدی برای آزادی پزشکان بازداشت شده در حال انجام است

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران درباره وقایع روز چهارشنبه مورخ 4 آبان ماه 1401 بیانیه‌ای را صادر کرد و تاکید نمود: با توجه به شرایط پیش آمده، ضمن ابراز تاسف مجدد، برای آزادی آن دسته از همکاران جامعه پزشکی که به دلیل درخواست‌های صنفی و حفظ حرمت جایگاه رفیع طبابت در محل حاضر بوده‌اند پیگیری‌های جدی از مسئولین ذیربط در حال انجام است که با قول مساعدت همراه بوده است.