افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 9 December , 2023
آسانسور استانداری مازندران را درست کنید 28 دی 1401
ندای تجن گزارش می دهد:

آسانسور استانداری مازندران را درست کنید

حال که چند ماهی از حادثه گذشته است ودر تاریخ 28دی ماه به سر می‌بریم و هر روز شاهد افزایش حجم مراجعان به محل استانداری هستیم ، این انتظار وجود دارد که آسانسور زودتر درست شود تا مردم و همین طور سایر کارکنان استانداری و دستگاه‌های اجرایی به سهولت و با سرعت بیشتری به کار خود رسیدگی کنند.