افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 3 December , 2023
همواره به جامعه اصناف عزیزمان اعتماد داریم 02 دی 1401
سرپرست سازمان صمت مطرح کرد:

همواره به جامعه اصناف عزیزمان اعتماد داریم

 تجربه گواه توانمندی اصناف و بازاریان در کنترل، مدیریت بازار و مدیریت بحران هایی همچون بحران کرونا بوده و بر اساس تجربه ی سال های اخیر هر زمان به اصناف اعتماد شد، به خوبی پاسخ اعتماد را دریافت کردیم.