افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 21 February , 2024
تفاهم چهارجانبه برای ارتقای مهارتی استادکاران و کارگران در صنعت ساختمان مازندران 18 اردیبهشت 1402
روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران گزارش داد:

تفاهم چهارجانبه برای ارتقای مهارتی استادکاران و کارگران در صنعت ساختمان مازندران

با سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران و اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی مازندران و کانون انجمن صنفی کارگران و استاد کاران ساختمانی مازندران، در راستای فراهم نمودن زمینه های بهره مندی از استادکاران و کارگران صنعت ساختمان از آموزش مهارت های حرفه ای و ایمنی منعقد شد.