نشست فرهنگی در غرب استان برگزار شد/نوید اجرای جشنواره‌های مختلف در شهرهای غرب مازندران 30 آذر 1400
ندای تجن گزارش می دهد:

نشست فرهنگی در غرب استان برگزار شد/نوید اجرای جشنواره‌های مختلف در شهرهای غرب مازندران

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در نشستی ۵ساعته دغدغه‌های حوزه فرهنگ و هنر را شنید و قول برگزاری جشنواره مختلف فرهنگی را داد.