افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 2 December , 2023
اطفای حریق در کیاسر با دو فروند بالگرد در حال انجام است 14 شهریور 1401
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران مطرح کرد:

اطفای حریق در کیاسر با دو فروند بالگرد در حال انجام است

حسینعلی محمدی، گفت: با توجه به شرایط توپوگرافی منطقه و جریانات باد عملا عملیات اطفا حریق در کیاسر بطول انجامید لذا یک فروند بالگرد از نوشهر به منطقه هفت خال اعزام شده است و هم اکنون این عملیات با دو فروند بالگرد با سرعت بیشتری در حال انجام است