افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 9 December , 2023
خروجی اندیشکده حکمرانی در اختیار مجلس قرار می‌گیرد 29 آذر 1401
عضو شورای راهبردی اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش مجلس مطرح کرد:

خروجی اندیشکده حکمرانی در اختیار مجلس قرار می‌گیرد

به گزارش ندای تجن -عضو شورای راهبردی اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش‌های مجلس در مراسم افتتاحیه اندیشکده حکمرانی مازندران که امروز ظهر در محل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد با بیان اینکه قدرت های استکباری در ابتدا انقلاب ما را با جنگ مشغول کردند ، گفت:در این جنگ با 60کشور […]