افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 12 April , 2024
نهایی شدن مذاکرات با سرمایه گذاران روسی طی ماه آینده 24 فروردین 1403
مدیراجرایی منطقه آزادمازندران مطرح کرد:

نهایی شدن مذاکرات با سرمایه گذاران روسی طی ماه آینده

وی افزود: پس از اعلام آمادگی ما برای حضور سرمایه گذاران فدراسیون روسیه در منطقه آزاد مازندران به ویژه بندر امیرآباد، مذاکراتی جدی با سرمایه گذاران روسی و دیگر کشورهای همسایه با هدف انعقاد قرارداد در حال برگزاری است.